Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.08.2021 uchwała Nr 30/1310/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 uchwała Nr 29/1268/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20 Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-15.04.2021 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 17-31.03.2021 r. Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-16.03.2021 r. Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-28.02.2021 r. Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-31.01.2021 r. Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 17.12.-31.12.2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 18.11.-16.12.2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 22.10.-17.11.2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-21.10.2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 16-30.09.2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-15.09.2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 18-31.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-17.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 29.06.-31.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 8-28.06.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 uchwała Nr 28/1198/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-7.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 13-31.05.2020 r. Szczegóły