Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/264/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/263/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019, dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/262/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/261/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2017 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/260/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/259/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/258/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/257/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Terapeutyczna moc bajek – Dawno, dawno temu …” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/256/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/255/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/254/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż aktywów trwałych w trybie negocjacji Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/253/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/252/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. III Przegląd Orkiestr Dętych ku chwale Królowej Mazowsza i Kujaw Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/251/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Dzień „Odysei” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/250/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Młodzi Mistrzowie Perkusji Brodnica 2017 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/247/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/246/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/245/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 5 w województwie kujawsko-pomorskim o chodnik w miejscowości Osielsko – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/244/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Lisiny w Rypinie Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/243/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Wienieckiej na odcinku od ul. Wesołej w kierunku ul. Toruńskiej we Włocławku w zakresie budowy ciągu rowerowego Szczegóły