Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/182/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2017 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2017 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/181/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2017 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert nr 9/2017 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/180/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 3/2017, nr 4/2017 i nr 5/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/179/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2017 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” oraz otwartego konkursu ofert nr 16/2017 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/178/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2017, 13/2017 i 22/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/177/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 22/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/176/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 14/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/175/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Ferie w mieście nie są nudne” Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/174/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizację projektu plastycznego „Czarno-białe obrazy z życia bł. ks. S. W. Frelichowskiego” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/173/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Powrót do domu” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/172/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego stylu życia” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/171/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla osób zakażonych HIV” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/170/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Światowego Dnia AIDS” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/169/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/168/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bydgoszczy oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/167/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/166/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/165/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Wykup gruntu” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/164/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 21/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/163/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2016 r. Szczegóły