Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/111/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/110/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/109/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/108/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/107/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/102/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/101/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/97/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/96/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/95/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/94/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/93/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Informacja i promocja RPO WK-P na 2017 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/92/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/91/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/90/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/89/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/88/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/87/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/86/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do uczestniczenia w pracach zespołu do spraw kategoryzacji obwodów łowieckich leśnych Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/85/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły