Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/84/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział spółki i zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/83/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/82/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/81/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/80/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2017 dla Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/79/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2017 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/78/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2017 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/73/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/72/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/70/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 ( od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin” Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/69/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia podręczników beneficjenta dotyczących wykorzystania SL2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/68/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/67/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji za II półrocze 2016 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/66/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/65/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/64/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/63/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Spotkania z przeszłością Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/62/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Z Kulturą na Ty” Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/61/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal muzyczny AFRYKA REGGAE FESTIWAL 2017 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/60/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły