Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.01.2017 uchwała Nr 50/2026/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 uchwała Nr 50/2025/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schematu: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16) Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 uchwała Nr 50/2024/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Sieci elektroenergetyczne dedykowane przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych z OZE do KSE Schemat 1 (realizacja wyłącznie na obszarach wsparcia OZE) Schemat 2 (realizacja na i poza obszarami wsparcia OZE), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-065/16) Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2057/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2056/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2055/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2054/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2053/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody „Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy” Spółka z o.o. na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2052/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Inowrocławiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2051/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-022/16 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2050/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2049/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2048/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2047/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2046/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17) Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2045/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2044/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2043/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2042/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2041/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2016 Szczegóły