Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2040/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w celu umorzenia oraz objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2039/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2034/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2033/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S-5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: Etap IIIb obejmujący drogę powiatową nr 1211C od Tlenia do Brzemion Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2032/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz – Buszkowo w km 0+000 do km 6+760,31 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2031/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo – Wąsosz w km 0+000 do km 6+121,42 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2030/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 29 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Hallera Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2029/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2031” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2023/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2022/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2021/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2020/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2019/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Remont i naprawa sztucznej drogi startowej na lotnisku w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2018/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2017/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2016/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2015/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2014/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2013/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2012/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły