Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2011/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2010/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2009/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego raportu dotyczącego zarządzania ryzykiem w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2008/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2007/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2006/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2005/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2004/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla powiatu mogileńskiego” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2003/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup komputera przenośnego dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2002/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Montaż wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2001/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/2000/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Renaturyzacja rzek, kanałów oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1999/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1998/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Remonty budynków” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1997/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1996/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1995/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup oświetlenia LED napisu informacyjnego na fasadzie budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1994/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup i montaż żaluzji antywłamaniowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1993/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup komputerów przenośnych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1992/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup niszczarki do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły