Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1991/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup pulpitów dla orkiestry i dyrygenta, wraz z wyposażeniem oraz statywów do obojów i rożka angielskiego” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1990/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup urządzenia biurowego” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1989/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1988/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2017 zadania pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1987/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń biurowych” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1985/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1984/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej 2 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1983/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miasto Grudziądz” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1982/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1981/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 50/1980/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2017 uchwała Nr 50/1979/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Łącznej w Rypinie Szczegóły