Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1738/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1737/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1736/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1735/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Trampolina” w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1734/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Zdrowi i aktywni w pracy” w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1733/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-190/18 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1732/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Humaniści na start!” w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1731/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami” w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1730/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży, pn. NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK – wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1729/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1728/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1727/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1726/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1725/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1724/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1723/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1722/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1721/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1720/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Aktywna Mama, aktywny Tata” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1719/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu Szczegóły