Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1718/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 11+250 do km 13+227 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – II etap Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1717/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1716/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1715/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1714/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2018”, przygotowanego przez Departament Promocji w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1713/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1712/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1480/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1479/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1478/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty, wyboru wykonawcy oraz rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na 2 części Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1477/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1476/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1475/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1474/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1473/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1472/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały określającej warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1471/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1470/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1469/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wykonanie i montaż kompletu masztów flagowych” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1468/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły