Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1467/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1466/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1465/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu ofert nr 2 na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1464/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1462/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1461/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1460/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1459/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1458/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Jagodowej w Maksymilianowie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1457/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1456/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 040153C z drogą powiatową nr 1621C w Pieńkach Królewskich z przebudową nawierzchni drogi gminnej Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1455/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy Mogilna – etap II Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1454/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta – Szczutowo – Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1453/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Forsycjowej w Sulnowie wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 239 na dz. nr 91/3 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1452/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Dobrzyniu nad Wisłą Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1451/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo – Ruda od km 0+000 do km 1+438 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1450/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1292C polegająca na budowie chodnika Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 30/1449/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1448/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-50P/18 Szczegóły