Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1447/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2018 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1446/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18) Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1445/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-179/18) Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1444/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1443/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1442/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1441/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1440/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1439/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1438/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2018 dla środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1437/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wyboru oferty wykonawcy i rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1436/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1435/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1434/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1433/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1432/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1431/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1430/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości nagród w Konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1429/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-171/18 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1428/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16 Szczegóły