Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1427/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1426/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1425/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1424/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1423/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1422/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą ,,Naprawa wentylacji w kuchni Ośrodka” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1421/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą ,,Zakup i montaż bagażnika do IVECO” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1420/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1419/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1418/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1417/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1416/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wspieranie działań muzealnych „Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych – muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu”” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1415/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1414/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2018 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 29/1413/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 28/1412/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18) Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 28/1411/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 28/1410/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie Pakietu B Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 28/1409/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 uchwała Nr 28/1408/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły