Typ Data Tytuł
Artykuł 16.12.2020 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.12.2020 Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wyniki konkursu ofert nr 13/2020 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych” – II tura Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wyniki konkursu ofert nr 13/2020 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych” – I tura Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wyniki konkursu ofert nr 12/2020 pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego” Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Wyniki konkursu ofert nr 13/2020 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych” Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Wyniki konkursu ofert nr 25/2020 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II” Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 25/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II” Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 Wyniki konkursu ofert nr 15/2020 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2020 Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Wyniki konkursu ofert nr 17/2020 pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”. Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 13.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 13.01.2020 r. Szczegóły