Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2021 Oferta z dnia 11 czerwca 2021 r. (data wpływu: 16.06.2021 r.) złożona przez Fundacja „o To Chodzi Edukacja Bez Granic” Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Ogłoszenia o zakończeniu przebiegu i wynikach konsultacji projektu „Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. Równe Szanse 2030+” Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Oferta z dnia 7 maja 2021 r. złożona przez Społeczno-Kulturalne i Sportowe Stowarzyszenie KLUB „BĘTLEWIA”. Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 Oferta z dnia 28 kwietnia 2021 r. złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Oferta z dnia 23 kwietnia 2021 r. złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Oferta z dnia 1 kwietnia 2021 r. złożona przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Wyniki konkursu ofert nr 3/2021 pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.” Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Oferta z dnia 19 marca 2021 r. złożona przez Fundację Całym Sercem Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Oferta z dnia 17 marca 2021 r. złożona przez Fundację Parasol Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 Otwarte konsultacje społeczne projektu Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+ Szczegóły
Artykuł 04.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2021 Szczegóły
Artykuł 04.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 17/2021 Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 14/2021 Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13/2021 Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 12/2021 Szczegóły
Artykuł 26.02.2021 Wyniki konkursu ofert nr 9/2021 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” Szczegóły
Artykuł 26.02.2021 Wyniki konkursu ofert nr 8/2021 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” Szczegóły
Artykuł 26.02.2021 Wyniki konkursu ofert nr 7/2021 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” Szczegóły
Artykuł 26.02.2021 Wyniki konkursu ofert nr 6/2021 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” Szczegóły