Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Karta informacyjna 763/2021. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu trzody chlewnej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 60/1, obręb Lipienica, powiat świecki, gmina Świekatowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Karta informacyjna 765/2021. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji wytwórni betonu zlokalizowanej na terenie Zakładu Robót Ziemnych, Budowlanych i Drogowych z Własnym Transportem oraz Naprawą Sprzętu przy ulicy Nadbornej 6 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Karta informacyjna 761/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Karta informacyjna 760/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Szkole Podstawowej Nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego, ul. Starodębska 21 b na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Karta informacyjna 759/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zakładowi Zieleni i Usług Komunalnych, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Karta informacyjna 758/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zakładowi Zieleni i Usług Komunalnych, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 762/2021. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu i hodowli bydła, zlokalizowanej na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach przy ulicy Wyrzyska 4, 89-110 Sadki. Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TARGET-FOOD Spółka z o.o. Czarne Błoto 41 A, 87-134 Zławieś Wielka, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią E.W. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wielka oraz wygaszenia obowiązujących pozwoleń zintegrowanych udzielonych decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/07/07 ze zm. oraz z dnia 17 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/10/07 ze zm., na eksploatację dwóch odrębnych instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanych w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 720/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego we Włocławku, działka nr 3/10 Włocławek KM 48. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 722/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Cyganka 9 we Włocławku, działka 132 Włocławek KM 45. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 721/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Bukowej we Włocławku, działka 65/22 Włocławek KM 51. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 719/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 718/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 717/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 716/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 636/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Szpitalnej 3 we Włocławku, działka nr 42 Włocławek KM 35. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 635/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kapitulnej 95 we Włocławku, działka nr 2/5 Włocławek KM 68. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 725/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 724/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 723/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz na usunięcie drzew. Szczegóły