Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2021 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TARGET-FOOD Spółka z o.o. Czarne Błoto 41 A, 87-134 Zławieś Wielka, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią E.W. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wielka oraz wygaszenia obowiązujących pozwoleń zintegrowanych udzielonych decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/09/07 ze zm. oraz z dnia 17 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/08/07 ze zm., na eksploatację dwóch odrębnych instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanych w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2021 Karta informacyjna 343/2021. Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.25.2016.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu trzody chlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Słupy. Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego ANWIL S.A. ul. Toruńska 2222, 87-805 Włocławek, decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r., znak: ŚG.I.mc.7624/43/10 ze zm., na eksploatację instalacji wchodzących w skład Obszaru Produkcji Tworzyw Sztucznych ANWIL S.A. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2021 Karta informacyjna 236/2021. Ujednolicenie tekstu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r., znak: WSRiRW.HF/6618/74/06/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2008 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/51/08, z dnia 15 maja 2012 r., znak: ŚG-IV.7222.6.2012.MC, z dnia 3 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.39.2014.AMK oraz z dnia 30 grudnia 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.13.2018, udzielającej pozwolenia zintegrowanego HYDRO-VACUUM S.A., na eksploatację instalacji do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej przy ul. Droga Jeziorna 8 w Grudziądzu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2021 Karta informacyjna 339/2021. Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji grysów i mieszanek wapiennych oraz mączek i piasków wapiennych, zlokalizowanej na terenie Lafarge Cement S.A., Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin.. Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.6.2016.AJ udzielającej LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę. Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 PLASTICA Sp. z o.o., Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2021 Karta informacyjna 291/2021. Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2010 r. znak: ŚG-I.ed.7624/30/10 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego PLASTICA Sp. z o.o. na eksploatację instalacji do produkcji folii zadrukowanej, tj. instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 15 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej w Frydrychowie 55, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2021 Karta informacyjna 330/2021. Zgłoszenie instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych – zbiornika oleju napędowego, zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego w Konstantowie, 89-115 Mrocza. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2021 Karta informacyjna 329/2021. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do przetwarzania popiołów zlokalizowanej na terenie Zakładu Separacji Popiołów przy ulicy Przemysłowej 30 w Janikowie, należącej do Zakładu Gospodarki Popiołami Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 110, 28-366 Małogoszcz.. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Karta informacyjna 299/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 124/1, obręb 1 w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Karta informacyjna 298/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 76/2, 95, 80/3, 99, 101, obręb 2, przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Karta informacyjna 314/2021. Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2010 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/24/09, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.84.2014.AK, oraz z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2015.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Kolonia Serocka 9, gmina Zakrzewo, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Karta informacyjna 313/2021. Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – kur niosek zlokalizowanej w Lubiczu przy ul. Rzemieślniczej 6, gmina Lubicz, powiat toruński. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Karta informacyjna 310/2021. Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/22/07 ze zm., na eksploatację instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Koszczały. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2021 Karta informacyjna 292/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2021 Karta informacyjna 290/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 76/2, 95, 80/3, 99, 101, obręb 2, przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2021 Karta informacyjna 289/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2021 Karta informacyjna 257/2021. Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., na eksploatację instalacji do produkcji trinitrotoluenu i dinitrotoluenu (DNT/TNT) wraz z podczyszczalnią ścieków oraz denitracji kwasów oraz do produkcji: pentrytu, oktogenu, heksogenu i nitrotriazolonu (PETN/HMX/RDX/NTO). Szczegóły