Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 69/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 70/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 44/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 65/2018 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów /Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” w zakresie: aspekty prawne prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych, pogłębianie świadomości przedsiębiorców dotyczących walorów „ekologicznych” produkowanych dóbr lub świadczonych usług, możliwości wnioskowania o dofinansowanie przedsiębiorców terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego, umiejętne wykorzystanie powyższych cech w reklamie, marketingu.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 106/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 105/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 104/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 103/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 102/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 101/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 100/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 99/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 98/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 97/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 96/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 95/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 94/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2018 Karta informacyjna 1117/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2018 Karta informacyjna 1116/2017 Szczegóły