Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 185/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 184/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 182/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2020 Karta informacyjna 183/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2020 Karta informacyjna 181/2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Informacja o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2020 Karta informacyjna 180/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2020 Karta informacyjna 179/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2020 Karta informacyjna 177/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2020 Karta informacyjna 175/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.03.2020 Karta informacyjna 174/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 167/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 154/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 166/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 165/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 164/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Karta informacyjna 160/2020 Szczegóły