Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 26/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 23/2018 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 HETMAN Sp. z o.o., ul. Florianów 24, 99-311 Bedlno Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Karta informacyjna 967/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Karta informacyjna 968/2017 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 MD-proeco Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Decyzja – zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: ŚG-II-W.7222.1.11.2016.AMK, udzielającego pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Karta informacyjna 14/2018 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka, ul. dr Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2017 r., znak: ŚG-I-G.7222.7.2017/MB, wydanego dla ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w m. Małociechowo, gm. Pruszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2018 Karta informacyjna 18/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2018 Karta informacyjna 962/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2018 Karta informacyjna 12/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Karta informacyjna 966/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Karta informacyjna 964/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Karta informacyjna 11/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2018 Karta informacyjna 705/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2018 Karta informacyjna 961/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2018 Karta informacyjna 10/2018 Szczegóły