Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2018 Karta informacyjna 9/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2018 Karta informacyjna 8/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2018 Karta informacyjna 7/2018 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2014.AJ, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Odlewni Żeliwa LISIE KĄTY Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. j., Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz 4, na eksploatację instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę zlokalizowanej w miejscowości Lisie Kąty. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2018 Karta informacyjna 3/2018 Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.25.2016.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej ̶ Fermy Trzody Chlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Słupy, gmina Tuchola, powiat tucholski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 2/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 6/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 5/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 4/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 940/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 1/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 945/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 944/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 943/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 942/2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gen. Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika infiltracyjnego, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników infiltracyjnych, wylotu ścieku skarpowego do rowu drogowego, rowów drogowych nieszczelnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowów drogowych oraz ziemi dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; Odcinek 4 Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km”. Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km Rondo na DK nr 80 (skrzyżowanie z DD nr 27 i DD nr 29). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 941/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 939/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 938/2017 Szczegóły