Typ Data Tytuł
Artykuł 28.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.47.2017, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad działającemu poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa Obwodnicy Inowrocławia – etap II – budowa łącznika od km 0+000 do km 4+880. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2017 Karta informacyjna 937/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2017 Karta informacyjna 885/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2017 Karta informacyjna 888/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Karta informacyjna 934/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Karta informacyjna 933/2017 Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Sprawozdania Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Sprawozdania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2017 Karta informacyjna 922/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2017 Karta informacyjna 924/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 923/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 919/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 915/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 921/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 918/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 913/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 914/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Karta informacyjna 920/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Karta informacyjna 917/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Karta informacyjna 916/2017 Szczegóły