Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Karta informacyjna 912/2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Izabeli F., Makowiska gm. Solec Kujawski, na pobór wód podziemnych na cele rolnicze i socjalno-bytowe z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1130/2, obręb ewid. 0001 Solec Kujawski oraz ustanowienie terenu strefy ochrony bezpośredniej dla ww. studni. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 898/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 899/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 900/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 902/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 895/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 893/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Karta informacyjna 892/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Karta informacyjna 889/2017 Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Dariusza Brzezińskiego prowadzącego AUTO-HANDEL MAJKI w miejscowości Pustki 5, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Pustki, gm. Izbica Kujawska. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Karta informacyjna 891/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Karta informacyjna 890/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 867/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 878/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 879/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 884/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 883/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 882/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 881/2017 Szczegóły