Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wydaniu decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, 88-220 Osięciny. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 240/2017 Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.13.2016.AK – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego – udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Makowiska, gmina Zakrzewo, powiat bydgoski. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku, znak: ŚG-IV.7222.7.2015.AK – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego – udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kolonia Serocka, gmina Zakrzewo, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 243/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 249/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 246/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 245/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 244/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 242/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2017 Karta informacyjna 239/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2017 Karta informacyjna 238/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2017 Karta informacyjna 237/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 229/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 228/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 227/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 226/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 225/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 224/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 223/2017 Szczegóły