Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Lubień Kujawski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji sanitarnej do rzeki Lubieńki w km 30+103, odprowadzanie ww. wylotem ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Kłóbce oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działce nr 55/2 obręb ewidencyjny Kłóbka. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 214/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Karta informacyjna 213/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Karta informacyjna 212/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Karta informacyjna 211/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 209/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 208/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 207/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1069/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1064/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1053/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1049/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1044/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1017/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1015/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 718/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 717/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 206/2017 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mariusza Jaźwieckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Jaźwiecki Mariusz „SAB-MAR” Firma Wielobranżowa Wielkie Łunawy 12A, 86-200 Chełmno, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świeciu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Wielki Konopat 49, 86-100 Świecie na działce o numerze ewidencyjnym 78/3 obręb Wielki Konopat. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2017 Karta informacyjna 203/2017 Szczegóły