Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 929/2016 Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Dariusza Bąkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Fermy Drobiu Dariusz Bąkowski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb fermy w Kościelcu, ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 257/1, obręb ewid. 0005 Kościelec, gm. Pakość. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 166/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 165/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 164/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 163/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 162/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 161/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 160/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 159/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 157/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 156/2017 Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I.7222.1.2015/DM, wydanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin w Puszczy Miejskiej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Karta informacyjna 1212/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Karta informacyjna 1211/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Karta informacyjna 1210/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Karta informacyjna 1209/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Karta informacyjna 1208/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Karta informacyjna 1207/2016 Szczegóły