Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 167/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 1260/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 1259/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 996/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 994/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 991/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 990/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 988/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 987/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 986/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 929/2016 Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Dariusza Bąkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Fermy Drobiu Dariusz Bąkowski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb fermy w Kościelcu, ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 257/1, obręb ewid. 0005 Kościelec, gm. Pakość. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 166/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 165/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 164/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 163/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 162/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 161/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 160/2017 Szczegóły