Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.12.2016 Karta informacyjna 726/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.12.2016 Karta informacyjna 725/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2016 Karta informacyjna 724/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2016 Karta informacyjna 714/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2016 Karta informacyjna 723/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2016 Karta informacyjna 722/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2016 Karta informacyjna 713/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2016 Karta informacyjna 712/2016 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Mała Nieszawka”, z 22 studni zlokalizowanych na działkach nr: 432/1, 433/3, 2136/9, 2136/8, 2136/11, 426/14, 446/2, 426/11, 2137/13, 426/9, 422/1, 417/5, 413/1, 2109/12 obręb ewid. Mała Nieszawka, nr: 501, 502, 503, 504, 505 obręb ewid. 63 m. Toruń i nr 4 obręb ewid. 70 m. Toruń oraz wprowadzanie wód popłucznych, wylotem położonym na działce nr 311/6 obręb ewid. Mała Nieszawka, do rowu melioracyjnego Rb. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2016 Karta informacyjna 710/2016 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olszewce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 oraz na wprowadzanie wylotem zlokalizowanym na działce nr 361/2 obręb ewid. 0010 Olszewka, do rowu melioracyjnego (ziemi) wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie RSP w Olszewce. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2016 Karta informacyjna 711/2016 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marcina Kasprzaka prowadzącego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kapral-car” Marcin Kasprzak, Mamlicz 145, 88-190 Barcin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” sp. z o.o. w Barcinie, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów samochodowych w m. Mamlicz 145, gmina Barcin oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku, znak: ŚG-IV.7322.51.2012.AB, w powyższym zakresie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2016 Karta informacyjna 709/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 614/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 613/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 612/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 489/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 488/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 487/2016 Szczegóły