Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 486/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 485/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 700/2016 Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670, a 21+890 drogi S5 przepustu drogowego w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku 4: „Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 687/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 686/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 683/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 682/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 617/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 616/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 494/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 493/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 492/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 491/2016 Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, tj. pozwolenie zintegrowane dla EDF Gaz Toruń Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 664/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 699/2016 Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch przepustów P3 i P4 na rowie melioracyjnym R-C pod drogami dojazdowymi (km drogi ekspresowej S-5 9+565 – 9+840) w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 2: Dworzysko (bez węzła) – Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta informacyjna 696/2016 Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Informacja o wydanej decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.11.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Dębionek, gmina Sadki, powiat nakielski. Szczegóły