Typ Data Tytuł
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olszewce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 oraz na wprowadzanie wylotem zlokalizowanym na działce nr 361/2 obręb ewid. 0010 Olszewka, do rowu melioracyjnego (ziemi) wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie RSP w Olszewce. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2016 Karta informacyjna 711/2016 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marcina Kasprzaka prowadzącego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kapral-car” Marcin Kasprzak, Mamlicz 145, 88-190 Barcin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” sp. z o.o. w Barcinie, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów samochodowych w m. Mamlicz 145, gmina Barcin oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku, znak: ŚG-IV.7322.51.2012.AB, w powyższym zakresie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2016 Karta informacyjna 709/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 614/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 613/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 612/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 489/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 488/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 487/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 486/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 485/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta informacyjna 700/2016 Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670, a 21+890 drogi S5 przepustu drogowego w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku 4: „Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 687/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 686/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 683/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 682/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 617/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta informacyjna 616/2016 Szczegóły