Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 590/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 460/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 459/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 458/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 457/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 456/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 455/2016 Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 665/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 666/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 668/2016 Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.08.2016 r., znak ŚG-I W.7322.102.2016, wydanej w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: od węzła Białe Błota (bez węzła), do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 667/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 589/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 588/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 587/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 586/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 585/2016 Szczegóły