Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 393/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 392/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 391/2016 Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Mała Nieszawka”, z 22 studni zlokalizowanych na działkach nr: 432/1, 433/3, 2136/9, 2136/8, 2136/11, 426/14, 446/2, 426/11, 2137/13, 426/9, 422/1, 417/5, 413/1, 2109/12 obręb ewid. Mała Nieszawka, nr: 501, 502, 503, 504, 505 obręb ewid. 63 m. Toruń i nr 4 obręb ewid. 70 m. Toruń oraz wprowadzanie wód popłucznych, wylotem położonym na działce nr 311/6 obręb ewid. Mała Nieszawka, do rowu melioracyjnego Rb. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 662/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 660/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.11.2016 Karta informacyjna 657/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.11.2016 Karta informacyjna 625/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.11.2016 Karta informacyjna 624/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.11.2016 Karta informacyjna 439/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2016 Karta informacyjna 390/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2016 Karta informacyjna 389/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2016 Karta informacyjna 388/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2016 Karta informacyjna 361/2016 Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.3.2016.SN, tj. zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „HANZA” Sp. z o. o. w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, tj. instalacji do produkcji wodorosiarczynu sodowego i siarczynu sodowego, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6h. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2016 Karta informacyjna 387/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2016 Karta informacyjna 386/2016 Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marka Kolberga, AUTO-HANDEL, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Stawiska 45, gm. Mogilno, do urządzeń kanalizacyjnych Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2016 Karta informacyjna 385/2016 Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły