Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2016 Karta informacyjna 372/2016 Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 371/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 370/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 369/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 368/2016 Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Informacja o wydanej decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.36.2014.AK – pozwoleniu zintegrowanym – udzielonym dla „KOM-ROL” Kobylniki Spółka z o.o. na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej – Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Szarlej, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski. Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2016 Karta informacyjna 365/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2016 Karta informacyjna 361/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Karta informacyjna 357/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Karta informacyjna 359/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Karta informacyjna 358/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 356/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 355/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 354/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 353/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 352/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 351/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 350/2016 Szczegóły