Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2016 Karta informacyjna 98/2016 Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: od węzła „Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.04.2016 Karta informacyjna 97/2016 Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Informacja publiczna o przekształceniu na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku, znak: WSiR.III.HF/6618/25/06, zmienionej decyzjami Wojewody KujawskoPomorskiego: z dnia 6 listopada 2007 roku, znak WSRiRW.III.HF/6618/64/07, z dnia 29 października 2007 roku, znak WSRiR.III.HF/6618/58/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego: z dnia 13 sierpnia 2008 roku, znak ŚG.I.hf.760-1/44/08, z dnia 17 lipca 2012 roku, znak ŚG-IV.7222.16.2012.MC, z dnia 19 grudnia 2012 roku, znak ŚG-IV.7222.29.2012.MC, z dnia 30 października 2014 roku, znak ŚG-IV.7222.9.2014.MC, z dnia 15 lipca 2015 roku, znak ŚG-IV.7222.52.2014.AMK, wydanych dla CIECH Soda Polska S. A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław (dawniej Soda Polska CIECH S.A.) na postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego dla ww. podmiotu gospodarczego w związku z eksploatacją instalacji do produkcji sody oraz produktów sodopochodnych (sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, wapna posodowego), instalacji do składowania odpadów, instalacji do produkcji soli oraz kolei liniowo-towarowej zlokalizowanych w Janikowie przy ulicy Przemysłowej 30, na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.04.2016 Karta informacyjna 96/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.04.2016 Karta informacyjna 95/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Karta informacyjna 93/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Karta informacyjna 92/2016 Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Blum, Golden Fitness w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji demontażu pojazdów i zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w m. Ślesin, gm. Nakło nad Notecią do urządzeń kanalizacyjnych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Karta informacyjna 91/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Karta informacyjna 90/2016 Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 4: „Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła). Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 2: od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem). Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 1: od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem). Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2016 Karta informacyjna 89/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2016 Karta informacyjna 73/2016 Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Uchwała nr 8/207/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. z załącznikiem projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowań pt.: „Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: od węzła „Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła)” oraz „Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła „Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem)””. Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anety Gburczyk, Żwirownia WISŁA w Grudziądzu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie kruszywa z koryta rzeki Wisły w km 831+900 – 832+000; km 833+530 – 833+630; km 835+270 – 835+370; km 835+650 – 835+750 w rejonie Grudziądza oraz jego składowanie na prawym brzegu rzeki Wisły w km 832+800 – 832+900, na działkach nr 1/2 i 1/3 obręb 0001 m. Grudziądz. Szczegóły