Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2016 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.14.2014.AK – pozwoleniu zintegrowanym – udzielonym Panu Błażejowi Kopczyńskiemu, prowadzącemu Gospodarstwo Rolne na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej – Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Stare Rybitwy, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski. Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Danuta i Czesław Frischke Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Solec Kujawski przy ul. Powstańców 19, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Karta informacyjna 70/2016 Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pani Halinie Królikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ZŁOMSTAL” Halina Królikowska na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do gminnych urządzeń kanalizacyjnych powstających w wyniku eksploatacji stacji demontażu pojazdów w m. Brylewo, gmina Bytoń Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Zapytanie ofertowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2016 Karta informacyjna 57/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2016 Karta informacyjna 69/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 68/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 66/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 66/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2016 Karta informacyjna 63/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Karta informacyjna 62/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Karta informacyjna 61/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Karta informacyjna 60/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Karta informacyjna 52/2016 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (sprawozdawczość). Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Panu Zdzisławowi Majewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAJKA” Zdzisław Majewski, Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Łukasza Malinowskiego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji P.W. „MAJKA” zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 51 w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Karta informacyjna 58/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2016 Karta informacyjna 56/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2016 Karta informacyjna 55/2016 Szczegóły