Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Karta informacyjna 58/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2016 Karta informacyjna 56/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2016 Karta informacyjna 55/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2016 Karta informacyjna 54/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2016 Karta informacyjna 53/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pn. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV Jasiniec-Pątnów; odcinek linii: woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 51/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 50/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 49/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 48/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 47/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 46/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 45/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 44/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 43/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 42/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 41/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 40/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 39/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 38/2016 Szczegóły