Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Karta informacyjna 421/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Karta informacyjna 420/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Karta informacyjna 416/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Karta informacyjna 414/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Karta informacyjna 411/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Karta informacyjna 407/2019 Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Obwieszczenie – Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy dotyczącej nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcy autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone, w ustawowym terminie i wskazujące nowym termin jej załatwienia. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla S-10 (odcinek Bydgoszcz-Toruń). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2019 Karta informacyjna 384/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2019 Karta informacyjna 383/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2019 Karta informacyjna 378/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 375/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 374/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 373/2019 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Uzasadnienie dotyczące stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 369/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 368/2019 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r., znak WSRiRW.III.HF/6618/74/06/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2008 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/51/08, z dnia 15 maja 2012 r., znak: ŚG-IV.7222.6.2012.MC oraz z dnia 3 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.39.2014.AMK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla HYDRO-VACUUM S.A. na eksploatację instalacji do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę oraz instalacji do odlewania metali kolorowych, o zdolności produkcyjnej 2,2 Mg/dobę, zlokalizowanych na terenie HYDRO-VACUUM S.A. przy ul. Droga Jeziorna 8 w Grudziądzu. Szczegóły