Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2019 Karta informacyjna 335/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2019 Karta informacyjna 328/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2019 Karta informacyjna 327/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 321/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 320/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 319/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 318/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 317/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 316/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 315/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 314/2019 Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy dotyczącej nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcy autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone, w ustawowym terminie i wskazujące nowym termin jej załatwienia. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 313/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 312/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 310/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 311/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 301/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 309/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 308/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 307/2019 Szczegóły