Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 306/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 305/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 280/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2019 Karta informacyjna 304/2019 Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Informacja o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2019 Karta informacyjna 303/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 302/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 300/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 299/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 298/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 297/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 296/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 295/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 294/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2019 Karta informacyjna 293/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2019 Karta informacyjna 290/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2019 Karta informacyjna 289/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2019 Karta informacyjna 288/2019 Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Zakup i dostawa 5 szt. rowerów z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – Edycja 2019” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły