Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Karta informacyjna 215/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Karta informacyjna 211/2019 Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Załącznik nr 1) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (Załącznik nr 2). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 252/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 251/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 246/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 250/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 249/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 248/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 247/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 241/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 240/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 239/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 242/2019 Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Karta informacyjna 245/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Karta informacyjna 244/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Karta informacyjna 243/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Karta informacyjna 238/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Karta informacyjna 237/2019 Szczegóły