Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 1236/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 1239/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 1238/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 1237/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 17/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 16/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 15/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2019 Karta informacyjna 1235/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2019 Karta informacyjna 1234/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2019 Karta informacyjna 1219/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2019 Karta informacyjna 1218/2018 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2015-2017. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2019 Karta informacyjna 1217/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2019 Karta informacyjna 1216/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2019 Karta informacyjna 1215/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2019 Karta informacyjna 1200/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2019 Karta informacyjna 1214/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2019 Karta informacyjna 1213/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2019 Karta informacyjna 1211/2018 Szczegóły