Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 935/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 915/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 896/2018 Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zmiana decyzji – pozwolenia zintegrowanego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 roku, znak: ŚG-IV.7222.7.2013.AK i zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.88.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego w miejscowości Zdzisławin w gminie Izbica Kujawska. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 982/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 981/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 980/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 979/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 978/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 977/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 975/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 974/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 973/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 934/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 933/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 932/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 931/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 930/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 929/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 928/2018 Szczegóły