Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.08.2018 Karta informacyjna 705/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2018 Karta informacyjna 703/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2018 Karta informacyjna 702/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2018 Karta informacyjna 699/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2018 Karta informacyjna 698/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2018 Karta informacyjna 696/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2018 Karta informacyjna 701/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2018 Karta informacyjna 700/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2018 Karta informacyjna 571/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2018 Karta informacyjna 570/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2018 Karta informacyjna 567/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2018 Karta informacyjna 573/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2018 Karta informacyjna 572/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2018 Karta informacyjna 569/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2018 Karta informacyjna 568/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2018 Karta informacyjna 563/2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2008 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/49/08 ze zm. oraz wydania nowego pozwolenia zintegrowanego dla STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania padłych i ubitych zwierząt oraz do przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego oraz produkcji nawozu fosforowo-wapniowego, zlokalizowanych w Jezuickiej Strudze 3. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2018 Karta informacyjna 484/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2018 Karta informacyjna 559/2018 Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 CIECH Pianki Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz Szczegóły