Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2018 Karta informacyjna 520/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2018 Karta informacyjna 519/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2018 Karta informacyjna 518/2018 Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2014 r., znak: ŚG-I.7222.4.2014/MB, wydanego dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Osnowo, gm. Chełmno. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2018 Karta informacyjna 517/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2018 Karta informacyjna 516/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2018 Karta informacyjna 515/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2018 Karta informacyjna 511/2018 Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Informacja o przyjęciu projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 508/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 507/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 506/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 505/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 504/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 503/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 502/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 483/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 482/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 481/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 480/2018 Szczegóły