Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2018 Karta informacyjna 378/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2018 Karta informacyjna 377/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2018 Karta informacyjna 376/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2018 Karta informacyjna 375/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2018 Karta informacyjna 374/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2018 Karta informacyjna 313/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2018 Karta informacyjna 305/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2018 Karta informacyjna 380/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2018 Karta informacyjna 373/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 366/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 370/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 369/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 368/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 367/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 365/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2018 Karta informacyjna 360/2018 Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Informacja o opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2018 Karta informacyjna 350/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 359/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 358/2018 Szczegóły