Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 357/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 356/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 355/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 354/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 353/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 352/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 351/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 307/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 335/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 334/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 333/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 331/2018 Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Karta informacyjna 1208/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Karta informacyjna 1189/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Karta informacyjna 1188/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Karta informacyjna 1186/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Karta informacyjna 1185/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Karta informacyjna 1184/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Karta informacyjna 1179/2017 Szczegóły