Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2021 Karta informacyjna 338/2021. Wniosek o zmianę decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 16 marca 2007 r., znak: OŚ.IV.7644-1/60/06, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Solec Kujawski, wydanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2021 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji produkcyjnych zlokalizowanych na terenie zakładu Plastica Sp. z o. o. Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2021 Karta informacyjna 319/2021. Decyzja umarzająca postępowanie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2021 Karta informacyjna 318/2021. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2021 Karta informacyjna 316/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2021 Karta informacyjna 321/2021. Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.3.2018, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydanej dla zakładu Nomet Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40-42, 87-100 Toruń. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2021 Karta informacyjna 265/2021. Wniosek o zmianę decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: OŚ.6233.19.2017, udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydanej Panu Czesławowi Pawłowskiemu, Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2021 Karta informacyjna 266/2021. Wniosek o zmianę decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 15 lipca 2013 r., znak: OŚ.6233.10.2013 ze zm., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydanej Panu Czesławowi Pawłowskiemu, Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, dla zakładu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Tucholi. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2021 Karta informacyjna 322/2021. Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r., znak: ŚG.I.7243.5.2014 ze zm., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydanej dla zakładu Wileco Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Informacja o terminie rozpoczęcia z organizacjami pozarządowymi konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2021 Karta informacyjna 278/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew . Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2021 Karta informacyjna 279/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa . Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2021 Karta informacyjna 312/2021. Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2012 r., znak: ŚG-I.7241.20.2011/MB, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kaczkowo, gm. Gniewkowo, wydanej Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Gniewkowo” Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Karta informacyjna 276/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Karta informacyjna 275/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Karta informacyjna 274/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Karta informacyjna 273/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Karta informacyjna 272/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Karta informacyjna 218/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych. Szczegóły