Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2020 Karta informacyjna 697/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2020 Karta informacyjna 698/2020 Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Przygotowanie i dostawa pomocy edukacyjnych i promocyjnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2020 Karta informacyjna 652/2020 Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana R.S., prowadzącego: Gospodarstwo Rolne R.S. Borucin Kolonia, 88-220 Osięciny, reprezentowanego przez Pana M.S. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK na eksploatacje instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.10.2020 Karta informacyjna 655/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.10.2020 Karta informacyjna 654/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.10.2020 Karta informacyjna 653/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 565/2020 Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 564/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 563/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 572/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 629/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 628/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 619/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Karta informacyjna 571/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Karta informacyjna 570/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Karta informacyjna 620/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Karta informacyjna 622/2020 Szczegóły