Typ Data Tytuł
Artykuł 20.03.2020 System Gazociągów Tranzytowych ”EUROPOL GAZ” S.A. – zmiana decyzji z dnia 27 lutego 2020 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2020 Karta informacyjna 176/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2020 Karta informacyjna 178/2020 Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 In.formacja o terminie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Informacje o terminie rozpoczecia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń. Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Informacja. o terminie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2020 Karta Informacyjna 173/2020 Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2020 Karta informacyjna 93/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2020 Karta informacyjna 90/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2020 Karta informacyjna 162/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2020 Karta informacyjna 86/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2020 Karta informacyjna 82/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2020 Karta informacyjna 69/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2020 Karta informacyjna 171/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2020 Karta informacyjna 64/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2020 Karta Informacyjna 163/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2020 Karta informacyjna 168/2020 Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 ze zm. na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW (Elektrociepłowni), zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2020 Karta informacyjna 170/2020 Szczegóły