Typ Data Tytuł
Artykuł 24.07.2020 Informacja wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/74/06/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego HYDRO-VACUUM S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, na eksploatację instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę oraz instalacji do odlewania metali kolorowych o zdolności produkcyjnej 2,2 Mg/dobę, zlokalizowanych w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Karta informacyjna 459/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Karta informacyjna 508/2020 Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Informacja publiczna dotycząca uchwalenia czterech programów ochrony powietrza wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Karta informacyjna 495/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Karta informacyjna 490/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Karta informacyjna 355/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Karta informacyjna 496/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Karta informacyjna 497/2020 Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2020 Karta informacyjna 424/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2020 Karta informacyjna 419/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2020 Karta informacyjna 416/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2020 Karta informacyjna 401/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2020 Karta informacyjna 307/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2020 Karta informacyjna 426/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2020 Karta informacyjna 445/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2020 Karta informacyjna 429/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2020 Karta informacyjna 428/2020 Szczegóły