Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.08.2018 Karta Informacyjna 1024/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.08.2018 Karta Informacyjna 1018/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta Informacyjna 264/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta Informacyjna 253/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta Informacyjna 947/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta Informacyjna 930/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta Informacyjna 877/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta informacyjna 875/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2018 Karta Informacyjna 721/2018 Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Decyzja – zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.14.2015.AMK zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.19.2016.AMK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, składającej się z linii do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej oraz linii do produkcji wapna posodowego, instalacji do składowania odpadów, instalacji do produkcji soli oraz instalacji kolei linowo-towarowej do transportu kamienia wapiennego, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2018 Karta Informacyjna 876/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2018 Karta Informacyjna 781/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2018 Karta Informacyjna 780/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2018 Karta Informacyjna 782/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2018 Karta Informacyjna 710/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2018 Karta Informacyjna 711/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 253/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 283/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 261/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 63/2018 Szczegóły