Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Karta Informacyjna 790/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Karta Informacyjna 797/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Karta Informacyjna 799/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Karta Informacyjna 800/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2018 Karta informacyjna 753/2018 Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r., znak: ŚG-I-G.7222.3.2018/MB – pozwolenie zintegrowane dla NOVAGO Żnin Sp. z o. o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin, dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wawrzynki, gm. Żnin. Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Zapytanie ofertowe dot. usługi transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2018 Karta Informacyjna 834/2018 Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały, w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2018 Karta Informacyjna 794/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2018 Karta informacyjna 734/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2018 Karta informacyjna 793/2018 Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Informacja o odbytej konferencji pn. „Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji-stan aktualny i wyzwania” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta Informacyjna 790/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Karta Informacyjna 731/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Karta Informacyjna 730/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Karta Informacyjna 729/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Karta Informacyjna 728/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2018 Karta Informacyjna 727/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.08.2018 Karta Informacyjna 864/2017 Szczegóły