Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 769/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 669/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 750/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 748/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 743/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 735/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 708/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 704/2017 Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/17/07 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.43.2014.DL, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla DAMIX Sp. z o. o., ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3, 87-500 Rypin na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji technologicznie powiązanych, zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3 w Rypinie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 679/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 700/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 677/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 652/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 645/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 461/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 549/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 550/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta informacyjna 575/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 574/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 576/2018 Szczegóły