Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2018 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 Euro: Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Chełmińskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Karta Informacyjna 475/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Karta Informacyjna 479/2018 Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Wykonanie usługi audytu przez audytora zewnętrznego dotyczące realizacji projektu pn.„Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”. Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław (Produkcja sody Janikosoda). Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji „Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji – stan aktualny i wyzwania” w dniu 20 czerwca 2018 r. na terenie miasta Torunia lub nie dalej niż 10 km od granicy administracyjnej miasta Torunia Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługa organizacji i przeprowadzenia jedenastu 8-godzinnych warsztatów ornitologicznych i chiropterologicznych dla 40 – osobowych grup dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w pięciodniowych pobytach (turnusach) pn. „Zielone szkoły” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2018 Karta informacyjna 423/2018 Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Szacowanie wartości zamówienia: organizacja i przeprowadzenie 8-godzinnych warsztatów ornitologicznych i chiropterologicznych dla 40 – osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w pięciodniowych pobytach (turnusach) pn. „Zielone szkoły” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2018 Karta Informacyjna 403/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2018 Karta Informacyjna 415/2018 Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Szacowanie wartości zamówienia: świadczenie usług cateringowych podczas 21 trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini-kolonii) na terenach 8 dyrekcji parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 07.05.2018 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2013.AK ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego w m. Zdzisławin, gm. Izbica Kujawska. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2018 Karta Informacyjna 371/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2018 Karta Informacyjna 372/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2018 Karta Informacyjna 272/2018 Szczegóły